Etiglia Labels: +32 (0)2 300 76 44 | Etiglia Packaging: +32 (0)59 33 33 99|info@etiglia.be

Etiglia Tijdens Covid-19

De karton en label productie bij Etiglia blijft operationeel gedurende de Corona crisis.

Etiglia heeft de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om de gezondheid en veiligheid van al onze werknemers te waarborgen.We houden de situatie nauwlettend in de gaten en implementeren alle noodzakelijke overheidsvereisten, preventieve protocollen en veiligheidsmaatregelen.

Wij houden u uiteraard verder op de hoogte mocht blijken dat er nieuwe maatregelen van overheidswege worden uitgevaardigd die een rechtstreekse impact hebben op de continuïteit  van onze activiteiten.